Cẩm Nang
Tư vấn
Dịch vụ
Mua theo nhóm là gì?
Mua theo nhóm là gì?

Groupon là mô hình mua theo nhóm. Nhiều người cho rằng Groupon là một hình thức phát triển của thương mại điện tử, cụ thể là mô hình thứ 4 của thương mại...