Cẩm Nang
Tư vấn
Brazil Petrobras scandal
Brazil Petrobras scandal

công tố viên Rodrigo Janot đã đưa ra một danh sách 54 người để điều tra Tiếp tục đọc câu chuyện chính Câu chuyện liên quan

Dịch vụ
Mua theo nhóm là gì?
Mua theo nhóm là gì?

Groupon là mô hình mua theo nhóm. Nhiều người cho rằng Groupon là một hình thức phát triển của thương mại điện tử, cụ thể là mô hình thứ 4 của thương mại...